در حال بارگذاری...

مقاومت آنزیمی کرونا در برابر داروهای ضد ویروس

ویروس کرونا که سبب ایجاد بیماری "COVID-19" می‌شود، توانایی زیادی برای مقاومت در برابر اکثر داروهای ضدویروسی نوکلئوزیدی دارد، اما یک مطالعه جدید می‌تواند به غلبه بر قدرت دفاعی ویروس کمک کند.

 یک آنزیم حیاتی موجود در "SARS-CoV-2"، که به عنوان" exoribonuclease" تصحیح‌کننده یا "ExoN" شناخته می‌شود، داروهای ضدویروسی نوکلئوزیدی را از" RNA" ویروس حذف کرده و اکثر درمان‌های ضدویروسی مبتنی بر آنالوگ نوکلئوزید را بی‌اثر می‌کند.

 هنگامی که ویروس "SARS-CoV-2" تکثیر می‌شود، باید "RNA "را سنتز کند. اما ژنوم این ویروس در مقایسه با سایر ویروس‌های "RNA" به طور غیرمعمول بزرگ است که احتمال ایجاد خطاها در هنگام سنتز "RNA" را ایجاد می‌کند.

 آنزیم "ExoN" به عنوان یک تصحیح‌کننده عمل می‌کند و باعث تصحیح خطاهایی می‌شود که در طول سنتز RNA رخ می‌دهد.  همان روشی که خطاهای تکثیر را از بین می‌برد، عوامل ضد ویروسی را نیز از بین می‌برد.

 یافتن چنین مولکولی می‌تواند سبب توسعه و تولید داروهای ضدویروسی یا بهینه‌سازی داروهای ضد ویروسی فعلی، مانند "Remdesivir" شود.

Reference:https://www.sciencedaily.com/

<

نظرات

نظر خود را اضافه کنید